El Restaurant Aquarius el.legit nº 1

El “Camping and Caravanning Club” de Gran Bretanya ha elegitel nostre restaurant com a primer de la llista dels 10 millors restaurants de campings d’ Europa! Ès una gran alegria pera nosaltres veure recompensada d’aquesta forma la excel.lent tarea realitzada pel equip del restaurant al seu continuat afany de crear un ambient acollidor,a la vegada…