Condicions de reserva - Càmping Aquarius

Condicions de reserva a partir de l'1 de juliol de 2023

 1. La reserva serà vàlida a partir de la confirmació per part del Càmping, prèvia acceptació de les condicions de reserva per part del client, i serà ferma a partir de la recepció del pagament a compte de 100,-€ per a parcel·les o 300, -€ per allotjaments de lloguer.

 2. Es pot reservar un número de parcel·la concret. Aquest servei està disponible únicament per a parcel·les, no allotjaments, i merita una "quota de garantia d'emplaçament" de 50,-€ (100,-€ si la data d'arribada és al juliol o agost). No és compatible amb l'ús de targetes ACSI, CKE o CampCard.

 3. Per a reserves d'allotjaments de lloguer (Anxova, Gamba, Pelaia, Pop, Rap, Sard, Tauró, Tonyina) el pagament del preu total de l'estada haurà de ser transferit 30 dies abans de la data d'arribada.

  Si la reserva es fa dins dels darrers 30 dies abans de l'arribada, el client haurà de pagar la totalitat del preu de l'estada en el termini d'una setmana.

  En cas de no complir aquests pagaments en els terminis indicats, la reserva quedarà anul·lada automàticament. Camping Aquarius no enviarà cap avís del venciment del termini. En cas de no efectuar-se el pagament del segon termini, no es tornaran les quantitats pagades anteriorment.

  A l'arribada s'haurà de dipositar una fiança de 200,-€. A la sortida del client, un cop comprovada l'absència de desperfectes, es tornarà la fiança.

 4. Totes les modificacions de reserva estan supeditades a disponibilitat. Un canvi de dates que no representi una reducció de la durada de l'estada o un canvi de categoria de parcel·la no meriti despeses.

  En cas d’una reducció de la durada de l’estada, el client haurà de pagar l’import corresponent al 20% del preu de les nits escurçades.

  Un canvi en una reserva amb “garantia d'emplaçament” suposarà sempre una quota de modificació de 50,-€.

 5. En cas d'anul·lació de la reserva per part del client, que s'haurà de fer sempre per escrit, aquest perd els pagaments anticipats efectuats.

  Oferim la possibilitat de reservar “en mode reemborsable” pagant un suplement. Aquesta modalitat s'ha de sol·licitar a l'hora de fer la reserva. No serà possible sol·licitar aquest servei posteriorment.

  En cas d'anul·lació de la reserva i si es dona algun dels supòsits enumerats seguidament, el “mode reemborsable” donarà dret al reemborsament de les despeses de reserva i les quantitats pagades a compte. En cas d'interrupció de l'estada, donarà dret a la devolució de l'import pagat corresponent a la part de l'estada que no es podrà gaudir.

  Supòsits en què el client podrà gaudir dels avantatges del “mode reemborsament”:

  1. Malaltia greu, accident greu o mort, trucada inesperada per a intervenció quirúrgica, complicacions de l'embaràs o avortament espontani, o citació per a trasplantament d'òrgan del client, el cònjuge o els descendents de primer i segon grau.

  2. Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars que afectin l'habitatge del client.

  3. Acomiadament laboral del client, sempre que en el moment de fer la reserva no hi hagi comunicació verbal o escrita.

  4. Convocatòria al client com a part o membre d’un jurat o testimoni d’un tribunal de justícia o com a membre duna mesa electoral.

  5. Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibiliti al client l'inici o la continuació del viatge. Se n'exclouen tots els actes terroristes.

  6. Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti al client iniciar o prosseguir el viatge.

  7. Per avaria o accident del vehicle propietat del client o del cònjuge, que li impedeixi fefaentment iniciar el viatge. Limitada a factura de reparació > 600€ i/o un període de reparació superior a 8 hores.

  8. Convocatòria al client per a la presentació i signatura de documents oficials coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva del viatge.

  El suplement a pagar per gaudir del “mode reemborsable” depèn del preu total de l'estada reservada:

  Preu de l'estada Suplement
  Fins 500 € 35,00 €
  501 a 1000 € 45,00 €
  1001 a 2000 € 60,00 €
  de 2001 a 3000 € 70,00 €
  3001 a 4000 € 80,00 €

  El “mode reemborsable” té una carència de 30 dies i no atorga cobertura a persones majors de 70 anys. Queda exclosa la cancel·lació de la reserva a conseqüència de malalties infecto-contagioses o epidèmies de qualsevol tipus, així com qualsevol cancel·lació derivada de restriccions o suspensions decretades per les autoritats civils o militars a causa de les esmentades malalties.

  La cancel·lació de reserva en “mode reemborsable” han de ser notificades al Càmping per escrit i acompanyant proves, en un termini màxim de 48 hores després d'esdevenir el succés que impossibilita fer ús de la reserva.

 6. En cas d'anul·lació de la reserva per part d el Càmping es tornarà el 100% de l’import pagat a compte. Aquesta anul·lació en cap cas no dona dret al cobrament d'interessos ni a indemnitzacions per danys i perjudicis.

 7. Si l'estada reservada no s'ocuparà el dia fixat com d'arribada o com a màxim abans de les 18.00 hores del dia següent, expirarà la reserva i l'adreça podrà disposar lliurement de la parcel·la o allotjament. No hi haurà cap devolució del pagament a compte efectuat.

  Si el client avisa prèviament d'un retard en l’arribada tindrà que abonar el preu complet dels dies que es mantingui lliure la parcel·la o l'allotjament.

 8. Si el client arriba abans de la data reservada o durant la nit, la pernoctació amb caravana o autocaravana al pàrquing davant de recepció es facturarà com una estada a “parcel·la del tipus C”.

 9. Si el client abandona el càmping abans de la data reservada, se li cobrarà l'equivalent al 40% del preu total dels serveis que quedin per utilitzar, excepte si ha reservat “en mode reemborsable”.

 10. L'ocupació màxima és la següent:

  • a parcel·les d'acampada: 6 persones

  • als mobilhomes Anxova i Sard: 2 adults (més un nen petit)

  • a l'apartament Tauró i als mobilhomes Gamba, Rap i Tonyina: 4 persones (més un nen petit)

  • als mobilhomes Pop: 2 adults i 3 nens

  • als mobilhomes Pelaia: 6 persones

 11. Admetem mascotes (màxim 3) únicament a la zona de parcel·les específiques. En cap cas les admetem als nostres allotjaments de lloguer.

 12. L'allotjament de llogar es lliura completament equipat (inclosa roba de llit i tovalloles) i el client es compromet a tractar-lo de manera responsable. Si es fa malbé algun objecte, se'n descomptarà el valor de la fiança dipositada. Si es perd la targeta-clau es descomptaran 10,-€

 13. Tingueu en compte que algunes ofertes o tarifes especials relacionades amb una targeta o bo de descompte estan lligades a condicions especials de reserva (habitualment no es pot contractar la “garantia d'emplaçament”). Si voleu acollir-vos a alguna oferta comproveu prèviament les vostres condicions.

 14. La reserva és personal i intransferible. Un traspàs a altres persones només serà possible amb l’autorització expressa de la Direcció del Càmping.