Condicions de reserva - Càmping Aquarius

Condicions de reserva

1) La reserva serà vàlida a partir de la confirmació per part del Càmping, prèvia acceptació de les condicions de reserva per part del client, i serà ferm a partir de la recepció del pagament a compte de 100,- € per parcel·la i 300,- € per allotjament de lloguer.

2) Es possible reservar un número de parcel.la concret Aquest servei està disponible únicament per a parcel·les d’acampada i acredita una “quota de garantia d’ emplaçament” de 35,- € no reemborsables (75,-€ quan la data d’arribada es al juliol o l’agost). No és compatible amb l’ús de targes de descompte ACSI, CKE o CampCard.

3) Per reserves d’allotjaments de lloguer (Tauró, Tonyina, Pelaia, Pop, Rap, Gamba, Anxova) cal pagar la resta del preu total de la estada per transferència 30 dies abans de la data d’arribada.

Si la reserva es fa dintre dels últims 30 dies abans de la data d’arribada, el client haurà de pagar la totalitat del preu de la estada en el termini duna setmana.

En cas de no complir-se aquests pagaments en els terminis indicats, la reserva quedarà anul·lada automàticament. El Càmping Aquarius no enviarà cap avís del venciment del termini. En cas de no efectuar-se el pagament del segon termini no es tornaran les quantitats pagades anteriorment.

A l’arribada s’haurà de depositar una fiança de 150,- € en metàl·lic.

4) Totes les modificacions de reserva estan subjectes a disponibilitat. Un canvi de dates o de categoria de parcel.la que no representi una reducció de la durada de l’estada no comporta cap despesa. En cas d’una reducció de la durada de l’estada, el client haurà de pagar el 20% del preu corresponent als dies anul·lats, excepte si ha contractat una garantia d’anul·lació. Un canvi en una reserva amb “garantia d’emplaçament” suposa una quota de canvi de 50,- €.

5) En cas d’anul·lació de la reserva per part del client, aquest perd el pagament a compte efectuat.

L’ anul·lació haurà de realitzar-se sempre per escrit!

6) Condicions d’anul·lació de reserva específica relacionades amb el COVID-19:en cas que el client no pugui realitzar l’estada reservada a conseqüència de les restriccions de mobilitat, de declaració de zona de risc o de l’estat d’alarma, el client podrà aplaçar gratuïtament la seva reserva a dates posteriors, conservant el saldo actiu per tots els conceptes relacionats amb aquesta reserva.

7) Oferim la possibilitat de contractar una “garantia d’anul·lació” en el moment de fer la reserva. No serà possible contractar aquest servei posteriorment!

Preus de la garantia d’anul·lació:

Per acampada en parcel·la 1,-€ per nit d’estada.

Per allotjaments de lloguer 3,-€ per nit d’estada.

Indemnitzacions en cas de: malaltia greu o accident, defunció d’un familiar, complicacions a l’embaràs abans del 7é més, danys materials al patrimoni que exigeixin la seva presència, accident o robatori del seu vehicle o caravana durant el viatge cap el càmping, pèrdua del lloc de feina, suspensió o canvi de dates de les vacances per part de l’empresa i restriccions derivades del Covid-19.

Anul·lacions anteriors a la data d’arribada: Devolució de la totalitat de l’import pagat a compte, excepte la quota de la garantia de l’emplaçament (35,-€ o 75,-€). En els allotjaments es descomptarà de la quantitat a retornar l’import corresponent al preu de la primera nit reservada.

Durant l’estada, en cas d’haver pagat la totalitat de la mateixa: Devolució de l’import pagat corresponent a la part de l’estada que no es podrà gaudir.

Per fer efectiva la “garantia d’anul·lació” el client haurà de notificar al Càmping per escrit i acompanyant proves, en un termini màxim de 24 hores després d’esdevenir el succés que impossibilita al client fer us de la seva reserva.

8) En cas d’anul·lació de la reserva per part del Càmping es tornarà el 100% de l’import pagat a compte. Aquesta anul·lació en cap cas donarà dret al cobrament d’interessos ni a indemnitzacions per danys i perjudicis.

9) Si l’estada reservada no s’ocupés el dia d’arribada senyalat a la reserva o com a màxim abans de les 18:00 hores del dia següent, expirarà la reserva i el càmping podrà disposar lliurement de la parcel.la o allotjament. No hi haurà cap devolució del pagament a compte efectuat.

Si el client avisa amb antelació d’un retard a la seva arribada haurà d’abonar el preu complert dels dies que es mantingui lliure la seva parcel·la o allotjament.

10) Si el client arriba abans de la data reservada o durant la nit, la pernoctació amb (auto-)caravana a l’aparcament davant de recepció es facturarà com una estada en “parcel·la del tipus C”.

11) Si el client abandona el càmping abans de la data de sortida prevista, es cobrarà l’equivalent al 40% del preu total dels serveis que quedin per utilitzar.

12) L’ocupació màxima és la següent: 6 persones a parcel·les d’acampada, 4 adults (o 2 adults i 3 nens) als mobil-homes i a l’apartament i 2 persones a la “cabana”.

13) Els animals de companyia (màx. 3) s’admeten únicament a les parcel·les de la zona específica. En cap cas es podran portar mascotes als allotjaments de lloguer.

14) L’allotjament de llogueres lliura totalment equipat (amb roba de llit i tovalloles) i el client es compromet a utilitzar-lo de manera responsable. Si es danyés un objecte es descomptarà el seu valor de la fiança dipositada. Si es perd la clau es descomptaran 10,- €.

15) Tingui en compte que existeixen algunes ofertes o tarifes especials relacionades amb una targeta o bons descompte lligades a condicions de reserva especials (habitualment no es pot contractar la “garantia d’emplaçament”). Si desitja acollir-se a una oferta, comprovi prèviament les seves condicions.

16) La reserva és personal i intransferible. Un traspàs a d’altres persones només serà possible amb l’autorització expressa de la Direcció del Càmping.

La Direcció del Càmping Aquarius